Petycje.OstrowMaz.Net

Składanie petycji:
  • 5c14416a8b6d9
  • petycje
  • 5c14416a8b718
  • @
  • 5c14416a8b753
  • ostrowmaz.net
  • 5c14416a8b78f
 

Petycja - Otwarcie ogródka jordanowskiego

Czy jesteście za udostępnieniem dzieciom i młodzieży części Ogródka Jordanowskiego na którym prace modernizacyjne już zakończono?

Czy tez uważacie że wydzielenie i udostępnienie do użytkowania sprawnych urządzeń, pozwoliłoby nie tylko na uniknięcie zagrożeń, ale sprawiłoby ogromną radość dzieciom i młodzieży?

Jeżeli podobnie jak inni twierdzisz, że TAK, podaruj swój głos!

Oddając głos poparcia, pomożesz przekonać do inicjatywy OTWARCIA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO!

Twój głos może coś zmienić!

Tą petycję poparło już osób: 303!

Zobacz listę podpisów i komentarzy »


Podziel się ze znajomymiPoprzyj inicjatywę

  • Informacja wymagana
    Informacja nie będzie wyświetlana na stronie

Informacje dotyczące tej petycji

Szanowny Pan Burmistrz oraz Radni miasta Ostrów Mazowiecka, My wyżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą, o umożliwienie dzieciom i młodzieży korzystania z części Ogródka Jordanowskiego, na której prace remontowe już zakończono. Oddzielenie tymczasowym ogrodzeniem planowanego obszaru budowy od części już przebudowanej, pozwoliłoby na bezpieczne korzystanie z nowych urządzeń, zniecierpliwionej młodszej części naszego społeczeństwa. Można również, przy niewielkim nakładzie i wysiłku, uruchomić wejście na teren skateparku lub placu zabaw od ulicy 3 Maja, co zlikwidowałoby kolizję z ewentualnym wjazdem na teren budowy. Jak wskazują ostatnie obserwacje, duże grupy dzieci i młodzieży, a nawet opiekunów, przedostają się na teren Ogródka przez ogrodzenie, co stanowi niepotrzebne zagrożenie. Brak wiedzy o sprawności zamontowanych urządzeń, też nie służy bezpieczeństwu. Wydzielenie i udostępnienie do użytkowania sprawnych urządzeń, pozwoliłoby nie tylko na uniknięcie zagrożeń, ale sprawiłoby ogromną radość dzieciom i młodzieży.

Aktualiczacja (10.09.2012)

Informacja na temat Ogródka Jordanowskiego
10.09.2012
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi terminu otwarcia Ogródka Jordanowskiego informujemy, że prace zostały już zakończone, jednak na otwarcie musimy jeszcze trochę poczekać bowiem opuszczenie placu budowy przez wykonawcę nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do korzystania przez mieszkańców. Powodem jest brak stosownych pozwoleń i certyfikatów. W pełni podzielamy przekonanie naszych mieszkańców, że trzeba zrobić wszystko, by nasi milusińscy mogli jak najszybciej korzystać z nowocześnie zagospodarowanego Ogródka Jordanowskiego. Pragniemy zatem przekazać, że wszystkie instytucje, od których zależy otwarcie Ogródka czynią wszystko, aby stało się to w jak najkrótszym czasie Ogród Jordanowski jest nowoczesnym placem zabaw, który wzbudza zazdrość mieszkańców innych miast, dlatego na koniec raz jeszcze apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego miasta o cierpliwość i wyrozumiałość.

p.o Kierownika Biura Obsługi Inwestycyjnej Miasta
i Pozyskiwania Zewętrznych Środków Finansowych
Janusz Borawski

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Waldemar Konarzewski

Naczelnik Wydziału
Promocji Miasta i Obsługi Medialnej
Tomasz Kołodziejczyk


Źródło: www.ostrowmaz.pl

Aktualiczacja (06.04.2012)

Informacja na temat Ogródka Jordanowskiego
06.04.2012
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi terminu otwarcia Ogródka Jordanowskiego informujmy, iż w chwili obecnej jest to teren budowy, a wykonane obiekty (place zabaw, skatepark) nie posiadają na dzień dzisiejszy pozwolenia na użytkowanie. Do zrealizowania pozostały następujące elementy: fontanna i fosa, boisko sportowe, toaleta publiczna, śmietnik oraz zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie chodników, dróg dojazdowych, oświetlenia i szaty roślinnej. Podzielamy w pełni przekonanie mieszkańców, aby jak najszybciej już zainstalowane obiekty mogły być wykorzystywane, ale jak przy każdej prowadzonej budowie, teren nie może być użytkowany przez osoby trzecie. Chcielibyśmy, aby wszyscy milusińscy naszego miasta mieli możliwość przebywania w godnych warunkach pośród przyjaznych zabawek na placach zabaw. W tym celu dużym nakładem sił i chęci wielu osób został uruchomiony plac zabaw dla dzieci przy ul. Szkolnej. Zainstalowane zostały tam urządzenia zabawowe, które poprzednio były w Ogródku Jordanowskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi do korzystania z terenów udostępnionych, a za wszelkie niedogodności przepraszamy. Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i wykończeniowych oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie całego obiektu, termin otwarcia Ogródka Jordanowskiego zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Pełniący Obowiązki Kierownika
Biura Obsługi Inwestycji Miasta
i Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Janusz Borawski


Źródło: www.ostrowmaz.pl